Bestyrelsen:

Formand:

Preben Førby Lassen

Nibevej 550

9240 Nibe

Mail: preben@foerby-lassen.dk

Næstformand:

Poul Andersen

Gråkærvej 15

9240 Nibe

Mail: pa@c.dk

Mobil:

Mobil:

40 27 88 27

23 45 12 45

Kasserer (ved spørgsmål ifm. faktura):

Peter Gravesen

Nibevej 456

9240 Nibe

Mail: petergravesen@mail.dk

Tlf.

Mobil:

98 34 18 22

20 32 15 11

Mobil:

Driftsleder (ved driftsforstyrrelser eller brud på ledning):

Sven Grønhøj

Restrup Kærvej 84

9240 Nibe

Mail: svendiesel58@gmail.com

Sekretær:


Tlf.

Mobil:

20 14 96 06


Sønderholm Vandværk a.m.b.a © 2012

Sønderholm Vandværk a.m.b.a

C/O Preben Førby Lassen

Nibevej 550

9240 Nibe

Mail: info@soenderholmvandvaerk.dk

Kontakt