Sønderholm Vandværk a.m.b.a

Velkommen til Sønderholm Vandværks hjemmeside.

I 1935 fik Sønderholm sit første vandværk. I 1970'erne  var der et lille oprør på vej i Sønderholm. Borgerne var utilfredse med at der ikke var nok vand, og for at ændre på tingenes tilstand indkaldtes til et borgermøde.

Her mødte mange op, og langt de fleste (44) satte deres underskrift på et dokument, som skulle skaffe tilstrækkeligt med vand i hanerne i Sønderholm.

Arbejdet gik i gang, der blev købt en grund på Dalstrøget, hvorpå der blev bygget et helt nyt vandværk, og de nødvendige tiltag blev taget, så alle kunne få nok vand. Efterfølgende er vandværket i Sønderholm blevet leverandør af drikkevand til nabobyerne Nyrup og Nørholm, og værket har skiftet adresse endnu engang, så det nu har hjemme på Sønderholm Hedevej ved Sønderholm Plantage. I 2011 blev St. Restrup endvidere tilsluttet vandværket og i dag kan 650 forbrugere, dagligt glæde sig over at der ikke blot er vand nok, men at det også er noget Danmarks reneste vand.

Sønderholm Vandværk a.m.b.a © 2012